Nyheder og artikler

Kolding & Omegns Biavlerforening

Mangel på blomster og levesteder truer bierne

 

Danmark har fået en ny Rødliste, der er en status over, hvor truede de danske arter er. For første gang er samtlige arter af vilde bier med på listen, og de fleste har det faktisk ikke for godt.

Du kan læse mere her:

https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/pressemeddelelse_roedliste-bekraefter-mangel-paa-blomster-og-levesteder-truer-bierne/

https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Biavlerforenings generalforsamling 2020


Danmarks Biavlerforenings generalforsamling finder sted i Ejby-Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00 

Generalforsamlingen er offentligt, men kun delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks Biavlerforening senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Lokalbestyrelsen indstiller forslag til vedtagelse eller forkastelse med motivation herfor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har du bisværm du gerne vil af med?

Så kan du kontakte Johannes Strandby på tlf. 51951621


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har du hvepsesværm du gerne vil af med?


Så kan du kontakte en skadedyrsbekæmper


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------